Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ;

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Π. Τριανταφυλλόπουλος

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΑΔΑ:ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ & ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1940-2010

Γιώργος Π. Τριανταφυλλόπουλος

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ

Γιώργος Π. Τριανταφυλλόπουλος

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΑΔΑ:ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ & ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΕΟΚΟΠΪΕΣ ΤΟΥ

Γιώργος Π. Τριανταφυλλόπουλος

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

ΚΡΑΤΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

ΚΡΑΤΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

  Η δεκαετία του 1970 ήταν μια δεκαετία βαθιών μεταβολών στον καπιταλισμό. Δύο από αυτές ήσαν η ταχύτατη επέκτασή του σε όλο σχεδόν τον πλανήτη και η ένταξη όλο και περισσότερων εργαζόμενων στη διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης αλλά και η μεταβολή  στον τρόπο μεταφοράς πλούτου από την παγκόσμια εργατική τάξη στην παγκόσμια αστική τάξη και ιδιαίτερα προς αυτή των αναπτυγμένων χωρών. Η πρώτη από αυτές τις μεταβολές έγινε και με τη ραγδαία ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιρειών. Ένα πρώτο αποτέλεσμα της δημιουργίας και επέκτασης των πολυεθνικών εταιρειών ήταν η διάχυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε όλο τον κόσμο και η παραγωγική και οικονομική ανάπτυξη πολλών χωρών. Αν και η ανάπτυξη αυτή είχε, στις περισσότερες περιπτώσεις, στρεβλό και μη ισορροπημένο χαρακτήρα εντούτοις ήταν σημαντικός παράγοντας στην παραγωγική ανάπτυξη πολλών χωρών αλλά και στη ταχύτατη ωρίμανση των συνθηκών περάσματος του καπιταλισμού στο στάδιο της εξάντλησής του.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...