Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑΣ


ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ.


  Χθες έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του οποίου έμαθα πως «Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη φορολογία στις επιχειρήσεις, αλλά και στους έμμεσους φόρους, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμια βάση, σύμφωνα με έρευνα της KPMG.». Η παραπάνω «σπουδαία» είδηση μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ και την αναμεταδιδόταν από το τρο(μα)κτικό. Ποια είναι όμως αυτή η KPMG που έκανε αυτή τη σπουδαία δήλωση; Ερευνώντας στο διαδύκτιο βρήκα πως δεν είναι παρά μια εταιρεία παροχής συμβουλών προς τις επιχειρήσεις. Απολύτως τίποτα δηλαδή για να μας ενδιαφέρουν οι ανακοινώσεις της. Είναι όμως έτσι; Κι αν ήταν τότε γιατί αναμεταδιδόταν η «είδηση»;
 Το πρώτο ερώτημα είναι αν τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι σωστά . Η απάντηση είναι  όχι. Η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους συντελεστές φορολόγησης των εταιρικών κερδών μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Η είδηση, για να τεκμηριώσει τη θέση της ανέφερε τους φορολογικούς συντελεστές των εταιρικών κερδών στην Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις βαλτικές χώρες. Τα στοιχεία γι αυτές είναι σωστά. Που βρίσκεται τότε η λαθροχειρία; Απλούστατα στη σύγκριση ανόμοιων πραγμάτων με σκοπό τη δημιουργία εκείνου του κλίματος που θα επιτρέψουν στα φερέφωνα του διεθνούς και ελληνικού κεφαλαίου που βρίσκονται στην ελληνική κυβέρνηση να περάσουν εύκολα τη μείωση της φορολογίας στα εταιρικά κέρδη. Για να μη γίνεται σύγκριση ανόμοιων οικονομιών όλοι οι διεθνείς οργανισμοί χωρίζουν τις χώρες σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στις αναπτυγμένες χώρες, στις αναπτυσσόμενες και στις χώρες με οικονομίες υπό μετάβαση.
    Οι τελευταίες είναι οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες και η μετάβαση αφορά ουσιαστικά την παλινόρθωση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε αυτές. Σύμφωνα με όλα τα κριτήρια η Ελλάδα κατατάσσεται στη ομάδα των αναπτυγμένων χωρών και κάθε σύγκριση πρέπει να γίνεται με αυτές διότι διαφορετικά κανένα έγκυρο συμπέρασμα δε μπορεί να εξαχθεί, διότι διαφορετικά συγκρίνονται οικονομίες και κοινωνίες με διαφορετική βάση. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τους συντελεστές φορολόγησης των εταιρικών κερδών για το 2010 όπως δίνονται από τον ΟΟΣΑ για τις χώρες μέλη του. Εύκολα διαπιστώνουμε πως η Ελλάδα  δεν έχει τους υψηλότερους συντελεστές μεταξύ αυτών των χωρών.  Κάθε άλλο μάλιστα. Οι φορολογικοί συντελεστές στην  Ελλάδα μειώθηκαν κι άλλο μάλιστα. Το 2011 η «σοσιαλιστική» κυβέρνηση νομοθέτησε τη μείωση των συντελεστών των εταιρικών κερδών στο 20% κάνοντάς την από τις φθηνότερες χώρες μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Η λαθροχειρία επομένως μπορεί να έχει κοντά πόδια έχει όμως μακριά χέρια.

Central government corporate income tax rate 2

Adjusted central government corporate income tax rate 3

Sub-central government corporate income tax rate 4

Combined corporate income tax rate 5

Targeted corporate tax rates  6
CountryAustraliaa

30,0

30,030,00

Y
Austria

25,0

25,025,00

N
Belgiumb

33.99 (33.0)

33,9933,99

Y
Canada

18,0

18,0

11,5

29,52

Y
Chilel

17,0

17,017,00

Y
Czech Republic

19,0

19,019,00

Y
Denmark

25,0

25,025,00

N
Finland

26,0

26,026,00

N
Francec

34,43

34,4334,43

Y
Germanyd

15,825 (15,0)

15,825

14,35

30,18

N
Greece

24,0

24,024,00

Y
Hungarye

19,0

19,019,00

Y
Iceland

15,0

15,015,00

N
Ireland

12,5

12,512,50

Y
Italyf

27,5

27,527,50

N
Japan

30,0

27,99

11,55

39,54

Y
Korea

22,0

22,0

2,2

24,20

Y
Luxembourg

21.84 (21.0)

21,84

6,75

28,59

Y
Mexico

30,0

30,030,00

Y
Netherlandsg

25,5

25,525,50

Y
New Zealanda

30,0

30,030,00

N
Norway

28,0

28,028,00

Y
Polandh

19,0

19,019,00

N
Portugali

25,0

25,0

1,5

26,50

Y
Slovak Republic

19,0

19,019,00

N
Spain

30,0

30,030,00

Y
Sweden   

26,3

26,326,30

N
Switzerlandj

8,5

6,70

14,47

21,17

N
Turkey

20,0

20,020,00

N
United Kingdoma

28,0

28,028,00

Y
United Statesk

35,0

32,7

6,47

39,21

Y


Ακόμη μικρότερη είναι όμως η φορολόγηση των τραπεζών. Σύμφωνα με υπολογισμούς για την περίοδο 2005-2008 οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές για τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες ήσαν: Εθνική 19,6% έναντι συντελεστή 25% για το 2008, Eurobank 17% έναντι 25% για το 2007, Alpha 21,41% για το 2006 με κανονικό συντελεστή 29%, Πειραιώς 19,5 έναντι κανονικού συντελεστή 32% για το 2005. Οι παραπάνω τράπεζες αθροιστικά «γλίτωσαν» τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια 820 εκατ. ευρώ. Το ποσό προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής επιβάρυνσης που ήταν 1,843 δισ. ευρώ (υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό φόρο που πλήρωσαν) και της ονομαστικής επιβάρυνσης που ήταν 2,662 δισ. ευρώ (ποσό που προκύπτει από τον ονομαστικό συντελεστή κάθε έτους). ( ΠΗΓΗ:http://www.enet.gr/ 15/9/2010).
  Η αλήθεια βρίσκεται επομένως πολύ μακριά από τη μεγάλη είδηση του ΣΚΑΪ και της KPMG. Όσον αφορά τώρα τη φορολόγηση των μερισμάτων εκεί γίνεται το μεγάλο πανηγύρι στην Ελλάδα. Τα μερίσματα ήσαν τελείως αφορολόγητα μέχρι και το 2009. Από το 2010 και μετά φορολογούνται με συντελεστή 10%. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τους συντελεστές φορολόγησης των μερισμάτων στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ όπως δίνονται από τον οργανισμό.

Australiaa
23,6
Austria
25,0

Belgiumb
15,0

Canadac
23,1

Chile
27,7

Czech Republic
15,0

Denmark
45,0

Finlandd
19,6

Francee
32,7

Germany
26,4

Greece
10,0

Hungary
25,0

Iceland
10,0

Ireland
41,0

Italyf
12,5

Japang
10,0

Korea
29,3

Luxembourg
19,5

Mexico
0,0

Netherlandsj
25,0

New Zealanda
11,4

Norwayh
28,0

Poland
19,0

Portugal l
20,0

Slovak Republic
0,0

Spaink
18,0

Sweden   
30,0

Switzerlandi
20,0

Turkey
17,5

United Kingdoma
25,0

United States
17,0


  Παρά τα παραπάνω δεδομένα, που φανερώνουν το χαριστικό τρόπο  με τον οποίο φέρονταν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις προς το κεφάλαιο, αυτό ζητά και άλλα προνόμια γνωρίζοντας πως μιλά σε ώτα ακουόντων. Σε μια κυβέρνηση δηλαδή σφουγγοκωλάριων. Η λαθροθηρία επομένως της είδησης μόνο αθώα δεν ήταν. Πρέπει στη φορολογία των επιχειρήσεων να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ουγγαρίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σήμερα. Αύριο; Οι μισθοί στις χώρες αυτές είναι της τάξης των 200 και 300 ευρώ. Άρα….


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...